Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_3215.jpg IMG_3124.jpg DSCN1551.jpg DSCN1534.jpg DSCN1524.jpg IMG_02933.jpg IMG_02881.jpg IMG_02892.jpg IMG_02902.jpg IMG_02632.jpg IMG_02682.jpg 20141009_161048.jpg 20141009_161300.jpg 20150209_1112441.jpg IMG_08841.jpg IMG_08851.jpg IMG_01212.jpg IMG_01202.jpg IMG_02173.jpg IMG_02192.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của thầy Võ Minh Bửu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  MẪU HỒ SƠ DN NHÀ MAÍ ẤM CÔNG ĐOÀN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Minh Thọ (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:25' 20-03-2011
  Dung lượng: 103.5 KB
  Số lượt tải: 1272
  Số lượt thích: 0 người
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ĐƠN XIN HỖ TRỢ QUỸ “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN”

  Kính gởi: - Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang.
  - Ban quản lý Quỹ Mái ấm Công đoàn.

  Tôi tên: ………………………… sinh năm: …………. Giới tính:……………………
  Hiện ngụ tại: số …………………. đường …………………………………….………
  Khóm (ấp) ………………………. phường (xã) ………………………………………
  huyện (thị, thành phố) …………………….. tỉnh ……………………………..………
  Là đoàn viên công đoàn cơ sở: ………………………………………………....………
  trực thuộc ………………………………………………………………………………
  Lý do xin hỗ trợ (nêu rõ hoàn cảnh gia đình hiện nay) ………………………...………
  …………………………………………………………………………………. ………
  ………………………………………………………………………………….………
  ………………………………………………………………………………….………
  …………………………………………………………………………………..………
  ………………………………………………………………………………….………
  …………………………………………………………………………………..………
  Phương án thực hiện nhà ở (nhà xây mới hoặc sửa chữa): ……………………………
  ………………………………………………………………………………….………
  Tổng kinh phí thực hiện: ……………………………………………………….………
  - Công đoàn cơ sở, cơ quan hỗ trợ: ………………………………………...………
  - Địa phương hỗ trợ: ………………………………………………………..………
  - Bản thân tự lo: …………………………………………………………….………
  - Đề nghị Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ: ……………………………….………
  (Viết bằng chữ: …………………………………………………………..………...)
  Tôi xin cam kết thực hiện đúng phương án nhà ở theo đơn xin.

  …………., ngày …… tháng ….. năm ….....
  Xác nhận của CĐCS Xác nhận của địa phương Người làm đơn


  Ý kiến của LĐLĐ huyện, thị, TP Ý kiến của Công đoàn ngành


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BIÊN BẢN
  Xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”


  Hôm nay, vào lúc ………… giờ …..…. ngày ……….. tháng ……..… năm …….……... tại đơn vị: .……………………………..…………………………………….…Ban chấp hành CĐCS tổ chức cuộc họp toàn thể cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức- lao động xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho đối tượng: ………………………………………...

  Thành phần tham dự gồm:
  - Tổng số CBĐV, CNVC có mặt: ……..……….. Vắng mặt: …...……………..………
  - Chủ trì cuộc họp:……………………………………………………………....………
  - Ghi biên bản: .…………………………………………………………………………
  Nội dung cuộc họp (nêu tóm tắt tất cả ý kiến đóng góp và giới thiệu đối tượng khác nếu có): ………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………………………….……………………………………………………….………………………………………………...………………………………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………………….………………………………………………………………………………………..

  Kết quả tổng số CB CNVC đồng ý ……../……….; không đồng ý: ………../………… đề nghị Ban Quản lý Quỹ xét hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”.
  Biên bản kết thúc vào lúc …….. giờ ……….. cùng ngày và được thông qua.


  GHI BIÊN BẢN CHỦ TRÌ CUỘC HỌP


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BIÊN BẢN
  Họp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở
  Xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”


  Hôm nay, vào lúc ………… giờ …..…. ngày ……….. tháng ……..… năm …….…… tại đơn vị: .…………………..……………………………………………….…Ban chấp hành CĐCS tổ chức cuộc họp xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho đối tượng: ……………………………………………………………………………………….…………...

  Thành phần tham dự gồm:
  1- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
  2- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
  3- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
  4- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
  5- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
  Nội dung cuộc họp (nêu tóm tắt tất cả ý kiến đóng góp):
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………………………….……………………………………………………….…

  Kết quả tổng số ý kiến của Ban Chấp hành CĐCS đồng ý:……../……….; không đồng ý: ………../………… đề nghị Ban Quản lý Quỹ xét hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”.
  Biên bản kết thúc vào lúc …….. giờ ……….. cùng ngày và được thông qua.


  GHI BIÊN BẢN TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BIÊN BẢN
  Họp Ban Thường vụ công đoàn cấp trên cơ sở
  Xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”


  Hôm nay, vào lúc ………… giờ …..…. ngày ……….. tháng ……..… năm …….…… tại Liên đoàn Lao động (Công đoàn ngành) huyện, thị, thành phố: ……..………………….……………….… Ban Thường vụ tổ chức cuộc họp xét đề nghị hỗ trợ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho đối tượng (có danh sách kèm theo).

  Thành phần tham dự gồm:
  1- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
  2- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
  3- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
  4- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
  5- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
  6- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
  7- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
  8- Ông (bà): ……..………………………. chức vụ: ……………...……………..………
  - Chủ trì cuộc họp: ……………………………………………………………………….
  - Ghi biên bản: ……………………………………………………………………………
  Nội dung cuộc họp: ……………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
   
  Gửi ý kiến